Slider 1

10-13 Ekim 2018

Grand Yazıcı Club Turban | Marmaris

Slider 3

"Daha fazla güç ve otonomi için..."

Slider 3

10-13 Ekim 2018

Grand Yazıcı Club Turban | Marmaris

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği olarak sizleri 10-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Marmaris, Grand Yazıcı Club Turban Otel’de düzenlenecek olan 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’ne davet etmenin mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Ülkemizde şimdiye kadar gerçekleştirilen Yoğun Bakım Hemşireliği Kongreleri bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal anlamda da yoğun bakıma gönül veren tüm meslektaşlarımızı bir araya getirmekle dikkat çekmiştir.

İki yılda bir gerçekleştirilen Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’ni tüm yoğun bakım hemşirelerinin özlemle beklediklerine inanıyoruz. Derneğimiz ilk Uluslararası kongresini 2014 yılında gerçekleştirdi. 2018 yılında da 2. Uluslararası Kongremizin heyecanını yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katkıları ile yoğun bakım hemşireliği ile ilgili gelişmelerin ve sorunların tartışıldığı coşkulu bilim ortamında hep birlikte olacağız.

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Sunumlar sırasında salonda eş zamanlı tercüme olanağı sunulacaktır. Kongremizde sunulacak sözlü ve poster bildiriler derneğimizin yayın organı olan Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi’nde yayınlanacak ve en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.

TYBHD Yönetim Kurulu olarak sizlere layık olması için çalıştığımız kongremizin başarısı katılımınıza ve değerli katkılarınıza bağlıdır. Kongremizde buluşmak üzere TYBHD Yönetim Kurulu adına en içten sevgi ve saygılarımı sunarım…

Saygılarımla,

Ebru KIRANER
Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dernek Başkanı
Ebru Kıraner

Başkan Yardımcısı
Aycan Kelez Yayık

Genel Sekreter
Tülay Yakut

Sekreter
Semine Aydoğan

Veznedar
Ömer Doğanay

Muhasip
Duygu Gündöndü Kars

Üye
Banu TerziBİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Sibel Afacan Türkiye
Özlem Alkaya Türkiye
Anas Amr Suudi Arabistan
Semine Aydoğan Türkiye
Pakize Aygün Türkiye
Burcu Bayrak Kahraman Türkiye
Ebru Melek Benligül Türkiye
Nina Borisova Bulgaristan
Süha Bozbay Türkiye
Gülçin Bozkurt Türkiye
Sevim Çelik Türkiye
Nazmiye Filiz Çorbacıoğlu Türkiye
Fatma Demir Korkmaz Türkiye
Oktay Demirkıran Türkiye
Yalım Dikmen Türkiye
Yurdanur Dikmen Türkiye
Ömer Doğanay Türkiye
Özlem Doğu Türkiye
Asiye Durmaz Akyol Türkiye
Sevilay Erden Türkiye
Perihan Ergin Özcan Türkiye
Yasemin Ergün Akbal Türkiye
Làzaro França Brezilya
Adriano Friganovi Hırvatistan
İlka Gorgieva Bulgaristan
Sonay Göktaş Türkiye
Duygu Gündöndü Kars Türkiye
Gül Güneş Çelik Türkiye
Kezban Hamdemir Türkiye
Abdulkareem İblasi Suudi Arabistan
Aycan Kelez Türkiye
Gülbahar Keskin Türkiye
Ebru Kıraner Türkiye
Emine Kol Türkiye
Selmin Köse Türkiye
Juliet Kwadzodeh Gana
Meral Madenoğlu Kıvanç Türkiye
Joseph James Jefa Kenya
Çiğdem Ozman Türkiye
Besey Ören Türkiye
Hatice Dilek Özkan Türkiye
Nilay Sağnak Genç Türkiye
Deniz Sezgin Türkiye
Duygu Sönmez Düzkaya Türkiye
Tuğba Sözen Türkiye
Sevim Şen Türkiye
Merdiye Şendir Türkiye
Kezban Şirin Türkiye
Lütfi Telci Türkiye
Selma Tepehan Eraslan Türkiye
Banu Terzi Türkiye
Berrin Tunalı Türkiye
Emine Türkmen Türkiye
Bilgen Uçak Türkiye
Esra Uğur Türkiye
Sevim Ulupınar Türkiye
Tuğhan Utku Türkiye
Sandro Vidmanić Hırvatistan
Tülay Yakut Türkiye
Susan Yeager Amerika
Semra Yurdakul Türkiye
Neriman Zengin

BİLİMSEL PROGRAM

11 Ekim 2018, Perşembe
Saat Salon A Salon B
08.00 – 08.30 KAYIT – AÇILIŞ  
08.30 – 09.00 KONFERANS: YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİ NASIL GÜÇLENDİRELİM

Oturum Başkanı: Gülçin Bozkurt
Konuşmacı: Sevim Ulupınar
 
09:00- 10:00 PANEL: YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİNİN GELİŞİMİ
Oturum Başkanları: Emine Türkmen, Yasemin Akbal

Dünden Bugüne Dünya’da Yoğun Bakım Hemşireliği
Konuşmacı: Lazaro França

Dünden Bugüne Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşireliği
Konuşmacı: Besey Ören

Yoğun Bakım Hemşireliğinin Geleceğine Yolculuk
Konuşmacı: Adriano Friganovic
 
10:00 – 10.30 KAHVE MOLASI
10.30 - 11:30 TARTIŞMALI FORUM; Daha Fazla Güç ve Otonomi Kazanmada; Engeller ve Çözüm Önerileri

Forum Yöneticileri: Gülçin Bozkurt, Besey Ören, Emine Türkmen
 
11.30 – 12.00 UZMANI PAYLAŞIYOR
Yoğun Bakım Etiği
Lütfi Telci
UZMANI PAYLAŞIYOR
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hukuki Sorumluluğu
Çiğdem Özmen
12.00 – 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 – 14.00 PANEL: ORGAN DESTEK SİSTEMLERİ
Oturum Başkanları: Yalım Dikmen, Semine Aydoğan

ECMO
Konuşmacı: Hatice Dilek Özkan

Sürekli Renal Replasman Tedavisi
Konuşmacı: Yalım Dikmen

Karaciğer Destek Sistemleri
Özgür Sönmez
PANEL: YOĞUN BAKIM’DA NUTRİSYON YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Lütfi Telci, Perihan Ergin Özcan

Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyonel Risk
Konuşmacı: Perihan Ergin Özcan

Kritik Hastada Nutrisyon Hedefleri
Konuşmacı: Özlem Alkaya

Nutrisyonda Hedefe Ulaşmanın Önündeki Engeller
Konuşmacı: Ebru Kıraner
14.00- 15.00 PANEL: YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİNDE BİLİŞİM ve BAKIM TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanları: Merdiye Şendir, Oktay Demirkıran

Yoğun Bakımda Teknolojinin Etkin Kullanımı
Konuşmacı: Merdiye Şendir

Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitiminde Simülasyon
Konuşmacı: Esra Uğur

Yoğun Bakımda Bilişim Sistemlerinin Kullanımı
Konuşmacı: Ömer Doğanay
PANEL: İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR
Oturum Başkanları: Besey Ören, Pakize Aygün

Damar İçi Kateter İlişkili Enfeksiyonlar
Konuşmacı: Tuğçe Şahin Tırtıl

Ventilatör İlişkili Pnomoni
Konuşmacı: Sibel Afacan

Üriner Kateter İlişkili Enfeksiyonlar
Konuşmacı: Pakize Aygün
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
15.30-16.00 KONFERANS: CLINICAL INDICATORS in ICU - YOĞUN BAKIMDA KLİNİK İNDİKATÖRLER
Oturum Başkanı: Sandro Vidmanic
Konuşmacı: Joseph James Jefa
KONFERANS: HEDEFE YÖNELİK SICAKLIK YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Esra Uğur
Konuşmacı: Süha Bozbay
16.00-16.30 KONFERANS: POST-ICU SYNDROME - YOĞUN BAKIM SONU SENDROMU
Oturum Başkanı: Banu Terzi
Konuşmacı: Susan Yeager
SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Neriman Zengin, Selmin Köse
16.30- 17.30 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Esra Uğur, Sonay Göktaş
18.00 – 19.00 SOSYAL KONFERANS
DEĞİŞEN SAĞLIK PARADİGMASI

Doç. Dr. Deniz Sezgin
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 
12 Ekim 2018, Cuma
Saat Salon A Salon B
08.30 – 09.30 PANEL: TRAVMA YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Sevim Çelik, Abdulkareem İblasi

Kafa Travmalı Hastanın Yönetimi
Konuşmacı: Kezban Şirin

Batın Travmalı Hastanın Yönetimi
Konuşmacı: Sonay Göktaş

Travma Hastasında DVT Profilaksisi
Konuşmacı: Aycan Kelez Yayık
PANEL: PEDİATRİK YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Selmin Köse, Ebru Melek Benligül

Kaynakları Sınırlı Olan Ülkelerde Çocuk Yoğun Bakımlar
Konuşmacı: Selmin Köse

Çocuk Hasta Kabulü – Vaka Sunumu
Konuşmacı: Tülay Yakut

Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi ve İzlemi
Konuşmacı: Tuğba Sözen
09.30 – 10.00 KONFERANS: HEMŞİRELİK BECERİLERİNİN HEMODİNAMİK İZLEMENİN DOĞRULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Oturum Başkanı: Nilay Sağnak Genç
Konuşmacı: Anas Amr
KONFERANS: AİLE MERKEZLİ BAKIM
Oturum Başkanı: Aycan Kelez Yayık
Konuşmacı: Gülçin Bozkurt
10.00 – 10.30 KAHVE MOLASI
10.30 – 11.30 PANEL: İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN HASTALARDA KANITA DAYALI BAKIM
Oturum Başkanları: Sonay Göktaş, Joseph James Jefa

Oral Kavite Bakımı
Konuşmacı: Gül Güneş Çelik

Mekanik Ventilasyonda Prone Pozisyonunun Yönetimi
Konuşmacı: Sevim Çelik

Planlanmamış Ekstübasyonun Önlenmesinde Hemşirenin Rolleri
Konuşmacı: Semine Aydoğan
PANEL: YB’DA HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Oturum Başkanları: Meral Madenoğlu Kıvanç, Sibel Afacan

YB’da Güvenli Hasta Teslimi
Konuşmacı: Duygu Gündöndü Kars

YB’da Güvenli Hasta Transportu
Konuşmacı: Semra Yurdakul

YB’ın Çalışan Güvenliği Açısından Riskleri
Konuşmacı: Nilay Sağnak Genç
11.30 – 12.00 KONFERANS: MANAGEMENT of QUALITY in ICUS - YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Adriana Frigoviç
Konuşmacı: Sandro Vidmanić
UZMANI PAYLAŞIYOR
Beyin Ölümü ve Donör Bakımı
Tuğhan Utku
12:00 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00- 13.30 KONFERANS: NON INVAZIV MEKANİK VENTİLASYONDA HASTA BAKIMI
Oturum Başkanı: Berrin Tunalı
Konuşmacı: Ebru Melek Benligül
UZMANI PAYLAŞIYOR
Ulusal Damar Erişimi Yönetimi Rehberi 2018
Kezban Hamdemir
13.30 – 14.30 PANEL: YAŞAM SONU BAKIM
Oturum Başkanları: Lazaro França, Tuğhan Utku

Yaşam Sonu Bakım Uygulamaları
Konuşmacı: Lazaro França

Yaşam Sonu Bakımda Semptom Yönetimi
Konuşmacı: Yurdanur Dikmen

Onurlu, Saygın Ölüm
Konuşmacı: Berrin Tunalı
PANEL: AĞRI - SEDASYON ve DELİRYUM MONİTÖRİZASYONU
Oturum Başkanları: Kezban Şirin, Özlem Alkaya

Yoğun Bakımda Ağrı Yönetimi
Konuşmacı: Sevilay Erden

Yoğun Bakımda Sedasyon Yönetimi
Konuşmacı: Nazlı Çelen

Yoğun Bakımın Gizli Tehlikesi; Deliryum
Konuşmacı: Özlem Doğu
14:30 – 15.00 KONFERANS: BASINÇ YARALARINDA HEMŞİRELİK; YENİDEN KONUMLANDIRMA UYUMLULUĞU, KAVRAM ANALİZİ ve ÖLÇME YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanı: Fatma Demir Korkmaz
Konuşmacı: Abdulkareem Iblasi
KONFERANS: SEPSİS FARKINDALIĞI ve YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Yurdanur Dikmen
Konuşmacı: Oktay Demirkıran
15.00 – 15:30 KAHVE MOLASI
15.30 – 16.30 PANEL: YB HEMŞİRELİĞİNDE EĞİTİM ve UZMANLAŞMA
Oturum Başkanları: Sevim Şen, Juliet Kwadzodeh

YB Hemşireliğinde Uzmanlaşma
Konuşmacı: Yasemin Akbal

YB Hemşireliği Eğitimi
Konuşmacı: Emine Türkmen

Education of Critical Care Nursing in Different Cultures - Farklı Kültürlerde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi
Konuşmacı: Juliet Kwadzodeh
PANEL: KORONER YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Sevilay Erdem, Asiye Durmaz Akyol

Akut Koroner Sendromlar ve Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Konuşmacı: Besey Ören

Kalp Yetersizliği ve Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Konuşmacı: Neriman Zengin

Ciddi Aritmiler ve Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Konuşmacı: Bilgen Uçak
16.30 – 18.00 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Yasemin Ergün Akbal, Gülçin Bozkurt
SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Sevim Şen, Özlem Doğu
13 Ekim 2018, Cumartesi
Saat Salon A
08.30 – 09.30 PANEL: YAŞLI HASTA
Oturum Başkanları: Neriman Zengin, Nazmiye Filiz Çorbacıoğlu

Geriatrik Sendromlar
Konuşmacı: Gülbahar Keskin

Kırılgan Yaşlı Kavramı (Frailty)
Konuşmacı: Neriman Zengin

Kırılgan Hastanın Bakımı
Konuşmacı: Asiye Durmaz Akyol
09.30 – 10.00 KONFERANS: YB’DA KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR; BUNDLE ve KLAVUZLAR

Oturum Başkanı: Özlem Doğu
Konuşmacı: Banu Terzi
10.00 – 10.30 KAHVE MOLASI
10.30 – 11.30 PANEL: YB HEMŞİRELİĞİNDE ÖZGECİLİK
Oturum Başkanları: Sevim Ulupınar, Emine Kol

Hasta Bakımının Bedeli; Şefkat Yorgunluğu
Konuşmacı: Fatma Demir Korkmaz

YB Hemşirelerinde İnsan Bağımlılığı
Konuşmacı: Sevim Şen

Yoğun Bakım Hemşireliği Felsefesi İle Hemşire Olmak
Konuşmacı: Meral Madenoğlu Kıvanç
11.30 - 12.00 KONFERANS: ACEMİ-UZMAN ETKİLEŞİMLİ BAKIM DAVRANIŞLARI ÖĞRETİMİ
Oturum Başkanı: Banu Terzi
Konuşmacı: Emine Kol
12.00 - 12.30 KONFERANS: YOĞUN BAKIM SONRASI EVE DÖNÜŞ
Oturum Başkanı: Gülbahar Keskin
Konuşmacı: Gülçin Bozkurt
12.30 KAPANIŞ

KURSLAR

 • Kursların Tarihi: 10 Ekim 2018
 • Saat: 11.00 - 18.45
 • Kurslarımız ücretsizdir
 • Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır ve kurs kaydı ile birlikte kongre kaydının yapılması gerekmektedir
 • Her katılımcı sadece bir kursa kayıt yaptırabilecektir.


2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
DAMAR İÇİ KATETER ERİŞİMİ VE ENFEKSİYON YÖNETİMİ KURSU
10 EKİM 2018

Kurs Başkanları: Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN - Hem. Tülay YAKUT

Eğiticiler:

Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hem. Tülay YAKUT - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Hem. Pakize AYGÜN - İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzm. Hem. Ebru Melek BENLİGÜL – Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Uzm. Hem. Tuğçe ŞAHİN TIRTIL – BD Firması

Amaç: Yoğun Bakım hemşirelerinin; Damar içi kateter erişimi, bakımı ve infüzyon terapisine ilişkin uygulamaları gerçekleştirirken kateter ilişkili enfeksiyonları önleyici kanıt temelli uygulamaları etkin şekilde yürütmesi ve hasta güvenliğini en üst düzeye çıkartması amaçlanmıştır.

Öğrenim Çıktıları / Hedefleri: Bu kursun sonunda yoğun bakım hemşireleri;

 • Damar içi Kateter Enfeksiyonlarını erken dönemde fark etmeli ve risk faktörlerini tanımalı
 • Damar içi Kateter Enfeksiyonlarını önlemek için standart önlemleri uygulamalı
 • Periferik Venöz Kateteri erişimi ve bakımını kanıt temelli olarak gerçekleştirmeli
 • Santral Venöz Kateteri erişiminde kateter yeri ve türünün seçimi ile cilt temizliğini tartışabilmeli
 • Santral Venöz Kateterin bakımını rehber önerileri doğrultusunda üstlenmeli
 • İlaç uygulamalarını ve İnfüzyon terapisini güvenlik şekildi gerçekleştirmeli
 • Rehbere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerini hakkında bilgi sahibi olmalı


Değerlendirme: Kurs programının başında (ön-test) ve sonunda (son-test) yazılı bir değerlendirme yapılır.

Belgelendirme: Kurs sonunda katılımcılara “Damar İçi Kateter Erişimi ve Enfeksiyon Yönetimi Kursu Katılım Belgesi” verilir.10 Ekim 2018, Çarşamba
Saat Konu
11.00 - 11.15 AÇILIŞ VE TANIŞMA
11.15 - 11.30 ÖN-TEST
11.30 - 12.00 Damar İçi Kateter Enfeksiyonları ile İlgili Genel Tanımlar ve Epidemiyolojisi
Uzm. Hem. Pakize AYGÜN
12.00 - 12.30 Damar İçi Kateter İlişkili Enfeksiyonların Patogenezi ve Risk Faktörleri
Uzm. Hem. Pakize AYGÜN
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.00 Periferik Venöz Kateter Erişimi ve Komplikasyonların Yönetimi
Hem. Tülay YAKUT
14.00 - 14.30 Santral Venöz Kateter Erişiminde Rehber Önerileri
Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN
14.30 - 15.00 Santral Venöz Kateter Bakımı ve Enfeksiyonların Yönetimi
Hem. Tülay YAKUT
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI
15.30 - 15.45 Arter Kateterlerinin Yönetimi ve Basınç Monitörizasyon Sistemleri
Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN
15.45 - 16.00 Damar İçi İlaç Uygulamaları ve İnfüzyon Terapisinde Güvenli Yaklaşımlar
Uzm. Hem. Tuğçe ŞAHİN TIRTIL
16.00 – 16.30 Vaka örnekleriyle Rehbere Dayalı Önlem ve Bakım Paketleri (Bundle Yaklaşımı)
Uzm. Hem. Ebru Melek BENLİGÜL
16.30 - 17.00 KAHVE ARASI
17.00 - 18.15 UYGULAMA
Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN
Uzm. Hem. Tülay YAKUT
Uzm. Hem. Pakize AYGÜN
Uzm. Hem. Ebru Melek BENLİGÜL
Uzm. Hem. Tuğçe ŞAHİN TIRTIL
18.15 - 18.45 SON-TEST VE KURSUN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
YOĞUN BAKIM HASTALARINDA ENTERAL BESLENMENİN YÖNETİMİ KURSU
10 EKİM 2018

Kurs Başkanları: Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN - Dr. Öğr. Üy. Banu TERZİ

Eğiticiler:
Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Banu TERZİ – Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uzm. Hem. Ebru KIRANER - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Hüseyin GÖÇMEZ – Abbott Firması

Amaç: Enteral beslenmenin temel kavramlarını tanımlayarak, kritik hastada enteral beslenmenin önemini tartışmak ve bu doğrultuda yoğun bakım hemşirelerinin, enteral beslenen hastada kanıta dayalı bakım için, bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Öğrenim Çıktıları / Hedefleri: Bu kursun sonunda yoğun bakım hemşireleri;

 • Enteral beslenme kavramlarını tanımlayabilecek,
 • Yoğun bakım hastalarında enteral beslenmenin önemini açıklayabilecek,
 • Enteral beslenme yöntemleri ve şekillerini açıklayabilecek,
 • Yoğun bakım hastasının günlük kalori ( enerji) ve protein gereksinimini hesaplayabilecek,
 • Hastaya ve enteral beslenmeye uygun doğru tüpü seçebilecek
 • Gastrik rezidüel volüm kontrolü ve değerlendirmesi yapabilecek,
 • Yoğun bakım ünitesinde enteral beslenen hastanın bakımını kanıta dayalı olarak yönetebilecektir.


Değerlendirme: Kurs programının başında (ön-test) ve sonunda (son-test) yazılı bir değerlendirme yapılır.

Belgelendirme: Kurs sonunda katılımcılara “Yoğun Bakım Hastalarında Enteral Beslenmenin Yönetimi Kursu Katılım Belgesi” verilir.10 Ekim 2018, Çarşamba
Saat Konu
11.00 - 11.15 AÇILIŞ VE TANIŞMA
11.15 - 11.30 ÖN-TEST
11.30 - 12.30 Enteral Beslenme, Endikasyon ve Kontrendikasyonları, Yoğun Bakım Hastalarında Enteral Beslenmenin Önemi
Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.00 Beslenme Tüplerinin Yerleştirilmesi, Güvenliği (Kontrolü) Enteral Beslenme Yöntemleri-Şekilleri
Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN, Dr. Öğr. Üy. Banu TERZİ
14.30 - 15.00 Yoğun Bakım Hastasının Günlük Kalori (Enerji) ve Protein Gereksiniminin Belirlenmesi
Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN, Uzm. Hem. Ebru KIRANER
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI
15.30 - 16.00 Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastanın Kanıt Temelli Bakımı
Dr. Öğr. Üy. Banu TERZİ, Uzm. Hem. Ebru KIRANER
16.00 - 16.30 Yoğun Bakım Hastasında Enteral Beslenme Ürün Özellikleri
Uzm. Dr. Hüseyin GÖÇMEZ
16.30 - 17.00 KAHVE ARASI
17.00 - 18.15 UYGULAMA

(Enteral Beslenme Tüplerinin Yerleştirilmesi ve Takibi, Günlük Kalori, Enerji ve Protein Hesabı, Gastrik Rezidüel Volüm Kontrolü)
Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN, Dr. Öğr. Üy. Banu TERZİ, Uzm. Hem. Ebru KIRANER, Uzm. Dr. Hüseyin GÖÇMEZ
18.15 - 18.45 SON-TEST ve KURSUN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
HEDEFE YÖNELİK SICAKLIK YÖNETİMİ KURSU
(TARGETED TEMPERATURE MANAGEMENT - TTM)
10 EKİM 2018

Kurs Başkanları: Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN - Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK

Eğiticiler:
Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN - İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Süha BOZBAY- İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK - İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Amaç: Yoğun Bakım hemşirelerinin; Hedefe Yönelik Sıcaklık Yönetimi uygulanan hastaların bakımını üstlenmesi, tedaviyi yürütmesi ve komplikasyonları erken dönemde fark edebilmesi için bilgi, beceri ve tecrübesini arttırması (geliştirmesi) amaçlanmıştır.

Öğrenim Çıktıları / Hedefleri: Bu kursun sonunda yoğun bakım hemşireleri;

 • Hedefe Yönelik Sıcaklık Yönetiminin amacını ve fizyolojik yanıtlarını açıklayabilmeli
 • Hedefe Yönelik Sıcaklık Yönetiminin endikasyonlarını tanımalı
 • Hedef sıcaklık aralığını, tedavi süresini ve evrelerini bilmeli
 • Soğutma yöntemleri ve teknolojileriyle tanışmalı
 • Soğutma ve Yeniden Isıtma evrelerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmeli
 • Komplikasyonları erken dönemde fark etmeli ve yönetmeli
 • Hedefe Yönelik Sıcaklık uygulanan hastanın bakımını üstlenebilmeli
 • Kontrendikasyonları bilmeli


Değerlendirme: Soğutma cihazlarıyla maketler üzerinde uygulama yapılır – Soru cevap

Belgelendirme: Kurs sonunda katılımcılara “Hedefe Yönelik Sıcaklık Yönetimi Kursu Katılım Belgesi” verilir.10 Ekim 2018, Çarşamba
Saat Konu
11.00 - 11.15 AÇILIŞ VE TANIŞMA
11.15 - 11.30 ÖN-TEST
11.30 - 12.00 TTM Nedir – Amaçları – Fizyolojik Yanıtları
Uzm. Dr. Süha BOZBAY
12.00 - 12.30 TTM Endikasyonları (Kardiak Arrest – Travmatik Beyin Hasarı – Hipoksik – İskemik Ensefalopati)
Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.00 Hangi Sıcaklık 33 veya 36 C ? / Ne kadar süre?
Uzm. Dr. Süha BOZBAY
14.00 - 14.30 Soğutma Teknolojileriyle Tanışma / Yeniden Isıtma
Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN
14.30 - 15.00 Hipotermide İlaç Kullanımı
Uzm. Dr. Süha BOZBAY
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI
15.30 - 16.00 TTM Kontrendikasyonları / Yan Etkileri ve Yönetimi
Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK
16.00 - 16.30 TTM Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımında Dikkat Edilecek Noktalar
Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK
16.30 - 17.00 KAHVE ARASI
17.00 - 18.15 UYGULAMA
Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN
Uzm. Dr. Süha BOZBAY
Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK
18.15 - 18.45 KURSUN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
YOĞUN BAKIMDA SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ (SRRT) KURSU
10 EKİM 2018

Kurs Başkanları: Prof. Dr. Yalım DİKMEN - Uzm. Hem. Ebru KIRANER

Eğiticiler:
Prof. Dr. Yalım DİKMEN – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzm. Hem. Duygu GÜNDÖNDÜ KARS - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Hem. Ömer DOĞANAY – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Hem. Semra YURDAKUL – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Amaç: Yoğun bakımda sürekli renal replasman tedavisi uygulaması ile ilgili; yoğun bakım hemşirelerine, bilimsel gelişmeler ve güncel/ kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda, hastanın bakım gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Öğrenim Çıktıları / Hedefleri: Bu kursun sonunda yoğun bakım hemşireleri;


 • SRRT’nin temel Konseptlerini tanımlayabilir,
 • SRRT'nin fizyolojisini tanımlayabilir,
 • SRRT’nde antikoagülasyonu uygulayıp değerlendirebilir
 • SRRT’nde hazırlık yapabilir, kullanılacak sıvıları ve özelliklerini açıklayabilir
 • SRRT sürekli ve kesintisiz takibini yaparak ekip ile sonuçlarını tartışabilir
 • Önerilen tedavi ve bakımı güvenli bir şekilde uygulayabilir ve etkisini değerlendirebilir,
 • SRRT’ne ilişkin hemşirelik kayıtlarını zamanında ve doğru bir şekilde tutabilir,
 • Tanı, tedavi, bakım ve izlem sonuçlarını yorumlayarak ekip üyeleri ile paylaşabilir,
 • Bağımsız veya multidisipliner ekip içinde yoğun bakımdaki SRRT uygulanan hastaya etkin bir şekilde bakım verebilir,
 • Kendi profesyonel karar ve uygulamaları ile ilgili sorumluluğu üstlenebilir.


Değerlendirme: Kurs programının başında (ön-test) ve sonunda (son-test) yazılı bir değerlendirme yapılır.

Belgelendirme: Kurs sonunda katılımcılara “Yoğun Bakımda Sürekli Renal Replasman Tedavileri Kursu Katılım Belgesi” verilir.10 Ekim 2018, Çarşamba
Saat Konu
11.00-11.15 AÇILIŞ VE TANIŞMA
11.15- 11.30 ÖN-TEST
11.30- 12.00 Renal Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Yalım DİKMEN
12.00- 12.30 Akut Böbrek Hasarı
Prof. Dr. Yalım DİKMEN
12.30- 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30- 14.00 SRRT Endikasyonları ve SRRT’nde Zamanlama
Prof. Dr. Yalım DİKMEN
14.00- 14.30 SRRT’nin Temel Konseptleri, Fizyolojisi
Prof. Dr. Yalım DİKMEN
14.30-15.00 SRRT’nde Antikoagülasyon ve Sitrat Kullanımı
Uzm. Hem. Duygu GÜNDÖNDÜ KARS
15.00- 15.30 KAHVE ARASI
15.30-15.45 SRRT’nde Hazırlık
Hem. Ömer DOĞANAY
15.45- 16.00 Tedavide Kullanılan Sıvılar ve Sürekli İzlem
Hem. Ömer DOĞANAY
16.00 – 16.30 SRRT Uygulanan Hastanın Hemşirelik Bakımı
Hem. Semra YURDAKUL
16.30- 17.00 KAHVE ARASI
17.00-18.15 CİHAZ EĞİTİMİ VE UYGULAMA
Sinem KIRHAN
18.15-18.45 SON-TEST VE KURSUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANA KONULAR

2. ULUSLARARASI 8. ULUSAL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANA KONULARI

 • • İnvaziv ve Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Bakım
 • • Fonksiyonel Hemodinamik Monitörizasyon
 • • Yoğun Bakım Enfeksiyonları, Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar
 • • Organ Destek Sistemleri
 • • Hedefe Yönelik Vucut Sıcaklığı Yönetimi
 • • Yoğun Bakımda Nutrisyon Yönetimi
 • • Pediatrik Yoğun Bakım , Nöro Yoğun Bakım, Travma Yoğun Bakım
 • • Hasta Güvenliği-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
 • • Kanıt Temelli Uygulamalar
 • • Kalite Yönetimi
 • • Basınç Yarası ve İnkontinans İlişkili Dermatit'in Önlenmesi ve Bakımı
 • • Ağrı, Sedasyon ve Deliryumun Monitörizasyonu
 • • Yaşam Sonu Bakım
 • • Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım
 • • Hemşirelik Bilişimi ve Teknoloji
 • • Sepsis Farkındalığı ve Yönetimi
 • • YB Hemşireliğinde Eğitim ve Uzmanlaşma
 • • YB Hemşireliğinde Özgecilik

KAYIT & KONAKLAMA

Kayıt Konaklama Formu


Konaklama Otelleri Ücretler
Tek Kişilik Oda İki Kişilik
Odada Kişi Başı
Üye 2.250 TL 1.900 TL
Üye olmayan 2.350 TL 2.100 TL
Refakatçi 960 TL 960 TL
Firma Temsilcisi* 2.100 TL
Kongre Standı Mevcut Olmayan Firma Temsilcisi 5.500 TL
Konaklamasız Kayıt Ücreti (Kurs ve Kongre Bilimsel Programına katılımını içermektedir.) 1.600 TL

Konaklama fiyatlarına KDV (%8) ilave edilecektir.

KONAKLAMALI KAYIT ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre kayıt ücreti
 • 3 gecelik konaklama ücreti
 • Otele giriş 10 Ekim 2018 saat 14:00 olup, ayrılış 13 Ekim 2018 saat 12:00'dır. Otel ayrılış saatini uzatmak isteyen misafirlerimiz, kayıt deskine ek ücret ödeyerek odalarını uzatabilirler. Otelin müsaitligi dogrultusunda yardımcı olunacaktır.
 • Kongre oteli olan Grand Yazıcı Club Turban Otel’de konaklama 3 gece ve Herşey Dahil konseptindedir.
 • Otellerde konaklama 3 gece olup, daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.

Not: Kongre otelinde konaklama yapmayan katılımcılar, kahvaltı ve akşam yemeklerini konaklama yaptıkları otelde, öğle yemeklerini ise Grand Yazıcı Club Turban Otel’de alacaklardır.

 • Kongre bilimsel toplantılarına firma yetkilisi olarak katılmak isteyen herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Standı olmayan firma yetkilisi için 2. seçenekteki “Kongre Standı Mevcut Olmayan Firma Temsilcisi” ücreti ilave edilecektir.

Önemli Not: Kongre kayıt işlemleriniz için 2 ayrı fiyat seçeneği mevcuttur. Kongre otelinde konaklama yapmayan katılımcılarımız, dış katılım ücretinin de dâhil olduğu kayıt ücretini ödeyerek kongreye kayıt yaptırabilir. Kongre otelinde konaklama yapacak katılımcılarımız ise konaklamalı kongre kayıt ücreti seçeneği ile kayıt yaptırabilir.


DIŞ KATILIM ÜCRETİ (775 TL + KDV / Günlük)

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların, refakatçilerin ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Grand Yazıcı Club Turban Otel’in “ her şey dahil” konseptinde çalısması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir.

Dış katılımcı farkı;
** Grand Yazıcı Club Turban Otel’de verilecek olan öğle yemeği
** Otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar.

Not: Kongre merkezinde alınacak akşam yemekleri dahil değildir.
Dış katılım ücreti 09.00 – 18.00 saatlerini kapsamaktadır. Saat 18.00 den sonra sosyal aktivite olması durumunda, kongre otelinde konaklamayan katılımcılar kayıt deskinden ilave ücret ödeyerek katılım sağlayabilirler.

* Dış Katılım fiyatına %18 KDV ilave edilecektir.


TRANSFER

Transferler özel binek araç transferini kapsamamakla birlikte, tek yön kişi başı transfer ücreti 110 TL + %18 KDV’dir. Özel transfer detaylarınız ile ilgili organizasyon sekretaryası ile irtibat kurulması önemle rica olunur. 10 - 13 Ekim tarihleri dışında transfer talebiniz olması halinde tek yön toplu transfer ücreti 200 TL + KDV olarak ücretlendirilecektir. Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz.

Firmalara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan Kon: 479 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (Kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyid alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan Kon: 479 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (Kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyid alınması gerekmektedir.

İptal Koşulları:

 • 7 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin tamamı iade edilecektir.
 • 8 Mayıs 2018 - 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan iptallerde alınan ödemenin %50’si iade edilecektir.
 • 3 Temmuz 2018 sonrası yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır.


HESAP NUMARALARI

Hesap Adı: Simkon Turizm Ins. ve Tic. Ltd. Şti.
Banka: İŞ BANKASI MOZAİK ÇARŞI ŞB
TL Hesabı: TR88 0006 4000 0011 2030 1147 23

Kayıt Konaklama Formu

GENEL BİLGİLER

KONGRE MERKEZİ

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’ Grand Yazıcı Club Turban Oteli, Marmaris, Muğla'da gerçekleştirilecektir.


KONGRE TARİHİ

10-13 Ekim 2018


KONGRE DİLİ

Kongrenin dili Türkçe-İngilizce'dir.


DAVET MEKTUBU

İstenmesi durumunda Symcon Turizm tarafından gönderilecektir. Davet mektubu, yolculuk, konaklama ve benzeri durumlara ilişkin herhangi bir ayrıcalık sağlamaz.


KAYIT VE BİLGİ HİZMETLERİ

Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir.


KATILIM BELGELERİ

Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir.


YAKA KARTLARI

Katılımcı yaka kartının -güvenlik açısından- toplantılar süresince görünür biçimde takılması gereklidir.


KONGRE ÇANTALARI

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılarımıza kayıt masalarından verilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri sistemine erişmek için butona tıklayınız.

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özeti dili : Türkçe - İngilizce
Bildiri özeti azami kelime sayısı (Tablolar ve başlık hariç) :300 kelime
Sunum tipleri : Sözel sunum, poster sunum
Özet son gönderim tarihi (Deadline) : 7 Eylül 2018
Anahtar kelime sayısı : En az 3, en fazla 4 kelime
Konu başlıkları : Ana Konular, Genel Yoğun Bakım
Bir yazar en fazla 3 bildiri için kongreye kayıt olabilmektedir.

Bildirilerin kabul edilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın kongreye kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

 • Online olarak sisteme gönderilmiş olan bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve konu içeriğini yansıtmalıdır.
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı soyadı ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırma özetinde, giriş-amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Derleme özetinde, giriş, konunun kendine ait başlıkları, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Olgu sunumu özetinde, giriş, olgu(lar), sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde resim, tablo, kaynaklar yer almamalıdır.
 • Bildiri özeti gönderimi için son tarih 30 Ağustos 2018’dir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir
 • Gönderilen bildiriler en az üç bilimsel kurul üyesi tarafından bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendirilecektir.
 • Yazarlar bildiri sunum şeklini (sözel ya da poster) tercih edebilirler. Ancak bildiri özetinin içeriğine göre Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından sunum şekli değiştirilebilir.
 • Bildiri özetlerinin kabul veya ret sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 7 Eylül 2018 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 • Bildirisi kabul edilen katılımcıların 21 Eylül 2018 tarihine kadar bildiri tam metinlerini göndermesi gerekmektedir.
 • Sözel ya da poster sunum olarak kabul edilen tüm bildirilerin tam metni kongre CD’sinde basılacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi "Abstract Agent"dan da sonuçları takip edebilirsiniz.


Sözel Bildiri

 • Sözel bildiri sunum süresi, 5 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olacak şekilde toplam 7 dakikadır.
 • Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce sunum kontrol merkezindeki sorumlu kişiye verilmelidir.


Poster Bildiri

 • Poster ölçüsü 70 (en) x90 (boy) cm’dir. Posterler en az bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Poster bildiri başlığının altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte sergilenecektir.
 • Poster panoları numaralandırılacaktır. Posterler numaralarına göre belirtilen yere asılmalıdır.
 • Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.
 • Posterler; sabah saat 08.30-09.00 arasında asılacak ve poster tartışmasının ardından kaldırılacaktır.
 • Yazarları tarafından kaldırılmayan posterler görevliler tarafından toplanacaktır. Bu durumda kaybolan ya da yırtılan posterler için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.


Tam Metin Yazım Kuralları

Bildirilerin Tam Metin olarak yayınlanması isteğe bağlıdır. “Bildiri Tam Metni” göndermek isteyen ve bildirileri kabul edilen katılımcıların aşağıda belirtilen kurallar dahilinde hazırladıkları metni 21 Eylül 2018 tarihine kadar info@tybhdkongre2018.org adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

 • Bildiri Tam Metinleri Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Başlık, tüm yazarların ad-soyadları, akademik unvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir.
 • Tam Metin, Microsoft Word programında, A4 tipi kâğıt seçilerek, 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.
 • Bildiri Tam Metni (özet, kaynaklar, grafikler, tablolar, şekiller dışında) maksimum 1000 kelime olmalıdır.
 • Kullanılan kısaltmalar yazı içerisinde ilk geçtiği yerde, parantez içinde açık olarak yazılmalıdır. Özel kısaltma yapılmamalıdır.
 • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler, ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Tablo ve şekiller, metin içinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir
 • Eğer çıkar çatışması, finansal destek ve diğer bütün editöryel ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.
 • Kaynaklar metin içerisinde kullanım sırasına göre metin sonunda, noktadan önce ve parantez içerisinde numaralandırılmalıdır. Kaynaklar listesi APA 6 kriterleri temel alınarak alfabetik sıralamayla sunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler, en az 3 en fazla 6 adet, Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (www.bilimterimleri.com).

ORİJİNAL ARAŞTIRMA: Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklardan oluşmalıdır.
DERLEME: Özet, Anahtar Kelimeler, Konu ile ilgili alt başlıklar ve Kaynaklardan oluşmalıdır.
VAKA SUNUMU: Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklardan oluşmalıdır.


Bildiri sistemine erişmek için butona tıklayınız.

İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETERYA

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği: İnönü caddesi , Işık Apt. No: 53 Kat: 4
Gümüşsuyu / Taksim / İSTANBUL
Gsm: (0541) 513 33 94
Telefon: (0212) 292 92 707
E-Mail: info@tybhd.org.tr
Kongre Başkanı: Ebru KIRANER
Kongre Sekreterleri: Aycan Kelez Yayık, Semine Aydoğan

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No:22 / 3
Ataşehir / İstanbul
Tel: (0216) 580 90 00
Fax: (0216) 580 90 90
E-Mail: info@tybhdkongre2018.org
Web: www.tybhdkongre2018.org